Chronisch zieken en gehandicapten

Categoriale bijzondere bijstand

Als u tot de doelgroep chronisch zieken, gehandicapten of pensioengerechtigden behoort, dan kan uw gemeente u individuele bijzondere bijstand verlenen Zie_wet. De gemeente neemt dan aan dat u extra kosten heeft door uw ziekte, handicap of ouderdom. De gemeente hoeft niet te onderzoeken of de kosten voor u noodzakelijk zijn en of u de kosten ook echt heeft gemaakt. Uw gemeente heeft het volgende bepaald over individuele bijzondere bijstand Zie_wwb:

Bijzondere bijstand voor hogere algemene kosten van het bestaan

Als u pensioengerechtigd bent, of als u chronisch ziek bent of gehandicapt, dan kan het dagelijks leven voor u duurder zijn dan voor andere mensen. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan hogere kosten voor wonen, verwarming, maaltijdvoorziening en kleding(slijtage). Uw gemeente heeft het volgende bepaald over bijzondere bijstand voor hogere algemene kosten van het bestaan voor chronisch zieken, gehandicapten en pensioengerechtigden:

Regels van Loket Altena


Voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen bestaat - in ieder geval - de mogelijkheid van categoriale bijzondere bijstand. Ook voor bijzondere kosten kunt u misschien een vergoeding krijgen. Zie bijvoorbeeld de regels over:

Laatst bijgewerkt op: 11-09-2012                                          

Dit is een website van Schulinck in samenwerking met gemeenten.
© 2016, alle rechten voorbehouden

Hoofdnavigatie

Loket Altena

(wijzigen)


Disclaimer

Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die niet of onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden de auteurs, de uitgever en de uitkeringsinstanties geen aansprakelijkheid.

zoeken

Servicemenu